FORMSLegal Consultancy Services can support you in the following Legal forms:

DigiD code, Verblijfsrecht (IND), AOW, ANW, Kinderbijslag (SVB), WWB, Langdurigheidtoeslag, Bijzondere Bijstand, Collectieve ziektekostenverzekering, DUO, Kwijtschelding gemeentelijke heffingen, Toeslagen Belastingdienst (Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebondenbudget and Kinderopvangtoeslag), WAO, WIA, WW, Wajong (UWV), Zorgverzekering and other Insurance forms.


For other legal forms we would like to ask you to use the contact. We will contact you as soon as possible.